top of page
Anchor 1

אנשים פונים לטיפול מסיבות רבות ומגוונות, אך המשותף להן לרוב יהיה צורך בסיוע להתמודד עם מצוקות ואתגרים. 

טיפול בעיניי הוא הזדמנות ייחודית להתבוננות פנימית מעמיקה במרחב בטוח ומאפשר, מתוך אמונה כי בתוך מרחב שכזה ובתוך הקשר הטיפולי מתאפשרים צמיחה וריפוי. תכני הטיפול הינם חופשיים וגמישים, ובתוכם נוכל להרחיב ולהעמיק בקצב שמתאים לך.

Man by the Water
Anchor 2

סביב השירות הצבאי עשויים להתעורר קשיים שונים. טרם השירות, בשלב המיונים, עולים לעיתים חששות מפני הבאות, מתח רב בשל המיונים השונים או קושי נוכח חוסר ההיכרות עם המערכת הצבאית ותחושת ניכור למולה. גם במהלך השירות עשויים המשרתים להיתקל באתגרים שונים, שלעיתים מעוררים מצוקה. ייתכן כי מתגלה קושי להסתגל, או מצוקה נוכח אי התאמה בין מאפייניו האישיים של החייל לבין מאפייני התפקיד או היחידה. לאחר שנים של עבודה עם חיילים ואנשי קבע במסגרת הצבאית, והיכרות מעמיקה עם תחום בריאות הנפש בצה"ל, אוכל לסייע באבחון, ייעוץ וטיפול בקשיים השונים שעולים בהקשר השירות הצבאי.

Soldiers in Uniform
bottom of page